THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/881 ĐT/882 ĐT/883 ĐT/884
Tên tài liệu : Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Tên bổ sung : Báo cáo tổng thuật, tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề chung về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: quan niệm, căn cứ, chủ thể, trình tự, thủ tục, đặc điểm, ý nghĩa, yếu tố tác động…; ii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: tình hình khiếu nại thuộc diện xem xét, giải quyết lại, căn cứ, thẩm quyền xem xét, giải quyết lại…; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: dự báo tình hình khiếu nại hành chính trong thời gian tới, yêu cầu đối với việc xem xét, giải quyết lại, định hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp hoàn thiện pháp luật, kiến nghị tổ chức thực hiện….
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Giải quyết, khiếu nại, quyết định, hiệu lực, pháp luật, giải quyết lại.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/881 ĐT/882 ĐT/883 ĐT/884
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Phạm Thị Huệ
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC