THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
Tên tài liệu : Tổ chức của các cơ quan Thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp
Tên bổ sung : Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quan niệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chức hệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức các cơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơ quan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tập trung.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Thanh tra
Tác giả Hoàng Hưng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC