THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
Tên tài liệu : Đối tượng của khiếu nại hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tên bổ sung : Báo cáo tổng thuật; tập các các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ.
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về đối tượng của khiếu nại hành chính: khái niệm, phân loại đối tượng, yếu tố ảnh hưởng…; Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng của khiếu nại hành chính và việc thực hiện pháp luật: quyết định hành chính của cơ quan hành chính; quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; các quyết định có tính chất hành chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức khác…; Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về đối tượng của khiếu nại hành chính.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Đối tượng, khiếu nại, hành chính, khiếu nại hành chính, lý luận, thực tiễn.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Lê Thị Thúy
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC