THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/897 ĐT/898
Tên tài liệu : Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở.
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Nội dung đề tài làm rõ một số vấn đề chung về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh như: quan niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh; phân biệt tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh với các hình thức khác; Thực trạng quy định và thực trạng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp, kiến nghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận, giải quyết.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/897 ĐT/898
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Bùi Bảo Tuấn
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC