THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/899 ĐT/900
Tên tài liệu : Chế độ thông tin, báo cáo của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở.
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thông tin, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, làm rõ mọt số vấn đề chung về chế độ thông tin, báo cáo trong quản lý nhà nước; một số nội dung, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, yếu tố tác động đến chế độ thông tin, báo cáo  phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ; Thực trạng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đến 2018; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Thông tin, báo cáo, chế độ, Thanh tra Chính phủ.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/899 ĐT/900
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Thanh tra
Tác giả Lê Quang Linh
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC