THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/901 ĐT/902
Tên tài liệu : Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủ thể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thực trạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/901 ĐT/902
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Trần Tuấn Mẫn
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC