THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/903 ĐT/904
Tên tài liệu : Chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về chủ thể tham nhũng trong khu vực tư: quan niệm, đặc điểm, nhận diện hành vi, yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật của một số quốc gia về việc xác định chủ thể hành vi tham nhũng trong khu vực tư; Thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn việc thực hiện: thực trạng quy định xác định chủ thể là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư và thực trạng xử lý đối với các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi của các chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư thời gian qua; Quan điểm, giải pháp hoàn thiện vào bảo đảm thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : tham nhũng, chủ thể, hành vi, khu vực tư.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/903 ĐT/904
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Phòng, chống tham nhũng
Tác giả Trần Lan Hương
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC