THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/907 ĐT/908 ĐT/909 ĐT/910
Tên tài liệu : Hình thức thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tên bổ sung : Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận về quan niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, phân loại hình thức thanh tra; Thực trạng quy định pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện các hình thức thanh tra; Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quy định pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện hình thức thanh tra; Phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tăng cường thực hiện các hình thức thanh tra.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : thanh tra, hình thức thanh tra, lý luận, thực tiễn.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/907 ĐT/908 ĐT/909 ĐT/910
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Thanh tra
Tác giả Ngô Mạnh Hùng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC