THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1749
Tên tài liệu : Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Phần các tội phạm – Quyển 2
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách phân tích, bình luận từng điều luật từ chương XX đến chương XXVI thuộc phần các tội phạm (từ Điều 247 đến Điều 426) Bộ luật hình sự, bao gồm các nội dung: các tội phạm về ma túy; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm về chức vụ; các tội xâm phạm về hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Bình luận, khoa học, Bộ luật hình sự, hình sự, luật hình sự, luật, tội phạm, trách nhiệm hình sự.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1749
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 863
Kích thước 24
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC