THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1875 VV/1876
Tên tài liệu : Xây dựng mô hình Chính phủ nhỏ, xã hội lớn - Xu hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách cung cấp những vấn đề lý luận về mô hình xây dựng Chính phủ nhỏ, mối quan hệ giữa Chính phủ với thị trường và xã hội; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo định hướng mô hình “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” hiện nay trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Hành chính công, mô hình, Chính phủ, xã hội, xu hướng, thế giới, Việt Nam, cải cách tổ chức, cải cách hành chính.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1875 VV/1876
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 148
Kích thước 21
Giá 54000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách chính trị-xã hội, HCM
Tác giả Nguyễn Khánh Ly, Đoàn Văn Dũng (Đồng ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC