THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1881 VV/1882
Tên tài liệu : Chế độ quan lại triều Lê sơ (1428-1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam; luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độ tuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng – giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dức công vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liên hệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút những giá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản 2020
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1881 VV/1882
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 260
Kích thước 21
Giá 77000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC