THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1883 VV/1884
Tên tài liệu : Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận về quản trị công: khái niệm và xu hướng phát triển của quản trị công; quản trị công và phát triển bền vững; mối liên hệ giữa quản trị công và dịch vụ công; mối quan hệ giữa quản trị công và an ninh, trật tự xã hội; một số tác động của quản trị nhà nước hiện đại tới pháp luật; quản trị toàn cầu -  một số vấn đề lý luận và thực tiễn; ii) Một số kinh nghiệm về quản trị công trên thế giới: Các quan điểm, tiêu chuẩn, khuyến nghị về quản trị công của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế; quản trị công – kinh nghiệm ở một số quốc gia Châu Á; chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong quá trình cải cách ở Trung Quốc; kinh nghiệm về đánh giá tổ chức công của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, một số gợi mở cho Việt Nam; quản lý chi tiêu công ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc; kinh nghiệm về quản trị công trong xử lý các trường hợp khẩn cấp ở Cộng hòa Liên bang Đức…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Quản trị công, kinh nghiệm quốc tế, lý luận.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1883 VV/1884
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 243
Kích thước 24
Giá 165000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC