THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1885 VV/1886
Tên tài liệu : Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử: Tập 1
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảm thông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảm bằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quan trọng và đôi điều lưu ý…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2020
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1885 VV/1886
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 447
Kích thước 24
Giá 210000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Tưởng Duy Lượng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC