THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1887 VV/1888
Tên tài liệu : Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay: sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng, lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…; định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủ điện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1887 VV/1888
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 320
Kích thước 21
Giá 138000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Nội dung khác
Tác giả Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC