THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1891 VV/1892
Tên tài liệu : Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nền tảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quy định: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bị buộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư; nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1891 VV/1892
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 200
Kích thước 21
Giá 90000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Tất Viễn
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC