THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1893 VV/1894
Tên tài liệu : Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyền sống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh; quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1893 VV/1894
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 200
Kích thước 19
Giá 90000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Văn Huy (ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC