THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1895 VV/1896
Tên tài liệu : Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật
Tên bổ sung : sách tham khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung sau: khái niệm, đặc điểm và hình thức của khẩu khí; khẩu khí trong quan hệ xã hội và khẩu khí trong nghề luật; khái niệm hùng biện và thuật học hùng biện trong nghề luật; những chuẩn mực của thuật hùng biện trong nghề luật sư…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : khẩu khí, hùng biện, nghề luật.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1895 VV/1896
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 151
Kích thước 21
Giá 58000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC