THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1897
Tên tài liệu : Luật Hiến pháp của các nước tư bản
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: Nguồn của Luật Hiến pháp, Hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành Luật Hiến pháp; các đảng phái chính trị; hình thức nhà nước tư sản; chế độ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống tư pháp của các nước tư bản; Hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Hiến pháp của Pháp quốc nền cộng hòa thứ năm; Hiến pháp của Nhật Bản, Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Luật Hiến pháp, tư bản
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 0
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản 4
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1897
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 575
Kích thước 24
Giá 180000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Đăng Dung (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC