THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1898
Tên tài liệu : Thể chế và phát triển
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :

Cuốn sách hệ thống hóa các quan điểm khoa học về thể chế, phân loại thể chế và quá trình thể chế hóa; đề cập đến vai trò của thể chế trong việc thu hút và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người cho phát triển; đề cập đến thể chế của một số quốc gia trong tương quan với sự phát triển nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và đổi mới thể chế ở Việt Nam; phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt nam trong thời gian qua cũng như những khó khăn, thách thức trong đổi mới thế chế để làm nổi bật nhu cầu cấp thiết cũng như những định hướng lớn trong đổi mới thể chế của Việt Nam nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.

TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Thể chế, phát triển
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2019
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1898
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 127
Kích thước 21
Giá 55000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách chính trị-xã hội, HCM
Tác giả Hoàng Văn Luân (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Chi, Lương Minh Hạnh.
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC