THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/162, ĐT/163
Tên tài liệu : Mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại
Tên bổ sung : -
Tiêu đề song song : Đề tài khoa học cấp cơ sở---- Phân Loại: ----- Minh họa: -
Tóm tắt nội dung :

Nội dung báo cáo tổng thuật của Đề tài nghiên cứu một số vấn đề sau:

- Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính.

- Mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

- Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Khiếu nại, khiếu nại hành chính
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 0
Nơi xuất bản Hà Nội
Số lần xuất bản 0
Thông tin vị trí
Mã xếp giá Phòng:0; Tủ:0; Giá:0; Số thứ tự trong giá:0; Mô tả lưu trữ:
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 42
Kích thước 30cm
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Đề tài
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC