THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/164, ĐT/165
Tên tài liệu : Mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại
Tên bổ sung : -
Tiêu đề song song : Đề tài khoa học cấp cơ sở---- Phân Loại: ----- Minh họa: -
Tóm tắt nội dung :

Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau:

- Bàn về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.

- Một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính.

- Mối quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và Chánh thanh tra các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.

- Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan hành chính với Thủ trưởng cấp trên trực tiếp trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

- Mối quan hệ giữa các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.

- Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính và Toà án trong việc giải quyết khiếu nại của công dân.

- Nâng cao vai trò của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Khiếu nại, khiếu nại hành chính, cơ quan hành chính, thanh tra
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 0
Nơi xuất bản Hà Nội
Số lần xuất bản 0
Thông tin vị trí
Mã xếp giá Phòng:0; Tủ:0; Giá:0; Số thứ tự trong giá:0; Mô tả lưu trữ:
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 91
Kích thước 30cm
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Đề tài
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Lê Thị Thúy, Tạ Thu Th�
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC