THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/167, ĐT/168
Tên tài liệu : Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan nhà nước
Tên bổ sung : -
Tiêu đề song song : ----- Phân Loại: ----- Minh họa: -
Tóm tắt nội dung :

Nội dung đề tài gồm:

Phần I: Một số khái niệm cơ bản về quản lý Nhà nước, thẩm quyền thủ trưởng cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của Thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.

Phần II: Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.

Phần III: Kết luận, các giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng thực hiện thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.

Ngoài ra, đề tài còn có hệ thống các bài viết chuyên đề.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : thanh tra, khiếu nại hành chính
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 0
Nơi xuất bản Hà Nội
Số lần xuất bản 0
Thông tin vị trí
Mã xếp giá Phòng:0; Tủ:0; Giá:0; Số thứ tự trong giá:0; Mô tả lưu trữ:
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 182
Kích thước 30cm
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Đề tài
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Phạm Văn Long
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC