Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018  

Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Khiếu nại - tố cáo

Tác giả:

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Phần thứ hai, hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố cáo năm 2018 trong thực tiễn thông qua các tình huống, các câu hỏi và sử dụng những điều, khoản cụ thể trong Luật Tố cáo 2018 để trả lời.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:
Thông tin nhan đề:Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018
Xuẩt bản,phát hành:Chính trị Quốc gia 2019
Mô tả vật lý:156 tr. ; 19cm.
Từ khóa:Luật Tố cáo. Pháp luật. sách hỏi đáp. Việt Nam.

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/1848-9

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA