Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay Phạm Thị Huệ Phạm Thị Huệ  

Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay Phạm Thị Huệ

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Phòng, Chống tham nhũng

Tác giả: Phạm Thị Huệ

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản:

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách gồm một số nộidung chính sau: i) Một số vấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi íchtrong hoạt động công vụ: nhận diện xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ;kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; kinh nghiệm quốc tế và kinhnghiệm từ pháp luật phong kiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích tronghoạt động công vụ; ii) Thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợiích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam trong thời gian qua: xung đột lợi íchtiềm tàng và xung đột lợi ích thực tế trong hoạt động công vụ; thực trạng phòngngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và thực tiễn nhận diện, giám sát,theo dõi, xử lý xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoànthiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung độtlợi ích.
Giá tiền:74000
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Phạm Thị Huệ
Thông tin nhan đề:Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay Phạm Thị Huệ
Xuẩt bản,phát hành:Chính trị Quốc gia
Mô tả vật lý:248 tr. ; 21cm.
Từ khóa:chống tham nhũng.. công vụ. kiểm soát. lợi ích. pháp luật. tham nhũng. Việt Nam. xung đột

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/1857

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA