Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính Trương Hồng Quang  

Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Pháp luật

Tác giả: Trương Hồng Quang

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách cung cấp các quy định pháp luật về đối tượng áp dụng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng, thi hành quyết định và một số quy định khác về biện pháp xử lý hành chính.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Trương Hồng Quang
Thông tin nhan đề:Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:244tr. 21cm.
Từ khóa:biện pháp. hành chính. Pháp luật. phạt hành chính.. xử lý

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2641-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA