Giáo trình Luật Thương mại. Tập 1 Nguyễn Viết Tý

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách pháp luật

Tác giả: Nguyễn Viết Tý

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản:

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Cuốn sách đề cập đến quan niệm vể luật kinh tế, luật thương mại, luật inh doanh; Khái niệm, lịch sử phát triển của luật thương mại; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, pháp luật cạnh tranh; quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại….
Giá tiền:50000
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Viết Tý Ngô Trí Long Nguyễn Như Phát
Thông tin nhan đề:Giáo trình Luật Thương mại. Tập 1 Nguyễn Viết Tý
Xuẩt bản,phát hành:Hà Nội Chính trị Quốc gia
Mô tả vật lý:22cm
Từ khóa:Giáo trình. Luật thương mại
File đính kèm:

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/943

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA