Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai Nguyễn Thị Thanh Mai  

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Nội dung khác

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Nội dung cuốn sách: Lý luận về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai; dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Thanh Mai
Thông tin nhan đề:Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:220tr. 21cm.
Từ khóa:đất đai. điều tra. kiểm sát. Pháp luật. quyền công tố. Việt Nam. vụ án hình sự

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2645-8

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA