Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam Bùi Sỹ Lợi (Ch.b)  

Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách - Chính trị - xã hội

Tác giả: Bùi Sỹ Lợi (Ch.b)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dungXem chi tiết

Nội dung chính của cuốn sách gồm: Cở sở lý luận về hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội; Thực trang về hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam; Quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam trong những năm tới.
Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Bùi Sỹ Lợi (Ch.b)
Thông tin nhan đề:Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam
Xuẩt bản,phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2020
Mô tả vật lý:452tr. 24cm.
Từ khóa:an sinh xã hội. chính sách. Giám sát. pháp luật. thực hiện. Việt Nam.

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV/2649-50

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA